Сурахои Намоз

Дар амалия бисёр вақт, ҳангоми хондани намоз сураҳои дар зер овардашударо истифода менамоянд. Дар саҳифаи зерин сурахои намозро бо шакли аудио-садоиияш гузошта шудааст ва метавонед онро барои истифодаи худ қарор диҳед. Аз сабабе, ки ҳарфҳои тоҷикӣ қудрати дуруст навиштану хондани навиштаҷотҳои исломиро надоранд, тавсия карда мешавад, ки ҳатман дар вақти азёд кардани сураҳо бо шакли аудиоӣ муқиса карда шавад.

 1. СУРАИ ФОТИҲА

Алҳамду лиллоҳи раббил ъоламин, арроҳманирроҳим. Молики явмиддин. Ийёка наъбду ва ийёка насстаъин, иҳдиснас сиротал мустақима, сиротал лазина анъамта ъалайҳим, ғайрил мағзуби ъалайҳим валазоллин.

 


2. СУРАИ ЪАСР

Вал ъасри иннал инсона лафи, хусрин илил лазина оману ва ъамилуссолиҳоти ватаво савбилҳаққи ватаdо савбиссабр.

 


3. СУРАИ ФИЛ

Алам тара кайфа фаъала раббука биасҳобил фил. Алам яаҷъал кайдаҳум фи тазлилив. Ва арсала ъалайҳим тайран абобил. Тармиҳим биҳиҷоратим мин сиҷҷил. Фаҷаъалаҳум каъасфим маъкул.

 


4. СУРАИ ҚУРАЙШ

Лилофи қурайшин илофиҳим риҳлаташшитои вассайф. Фал яъбуду рабаҳозал байт аллазӣ атъамаҳум мин ҷувъив ва оманаҳум мин хавф.

 

5. СУРАИ МОЪУН

Араайталлази юказзибу биддин. Фазоликаллазӣ ядуъъул ятим. Ва ло яҳуззу ъало таъомил мискин. Фавайлун лил мусаллин-аллазина ҳум ъан салотиҳим саҳун. Аллазина ҳум юроун. Ва ямнаъунал моъун.

 


6. СУРАИ КАВСАР

Инно аътайно кал кавсар. Фасалли лираббика ванҳар. Инна шониака ҳувал абтар.


7. СУРАИ КОФИРУН

Қул ё айюҳал кофирун ло аъбуду мо таъбудуна вало антум ъобидуна мо аъбуд. Ва ло ана таъбудуна вало антум ъобидуна мо аъбуд. Ва ло ана ъобидум мо ъабаттум вало антум ъобидуна мо аъбуд. Лакум диникум валия дин.

Комментарии

akram-mebel