Ракси Араби

Ракси араби – як намуди номи ракси машхуртарин дар дунё буда макони пайдоишашро давлатхои араб медонанд. Хусусия фарккунандаи ракси араби аз он иборат аст, ки онро хатман зан ичро карда бо шикаму миён худ хар гуна чунбишхои шавковару чалбнокро ичро менамояд.

Ракси араби

Расми Ракси араби

 Таърихи рақси араби: Макони пайдоиши ракси арабиро то хол аз чониби тадкикотчиён дарёфт карда нашудааст вале аз навиштачотхо маълум мешавад, ки ракси араби таърихи зиёда аз чанд хазорсолахоро дорад ва онро дар давлатхои шарки наздик, Осиёи маркази, Рум, Испания ва хатто Хиндустон солхои кадим хам ичро мешудааст.

Ракси араби асосан барои мардуми ашрофзода аз чумла Шох, вазирон ва бойхо буд, лек холо онро дар дилхох нафар дар тарабхонахои як катор кишвархои дунё вомехурад. Бо назардошти он, ки ракси араби аз тарафи духтарон бо либоси нимпуш ва бадани нимурурён (луч) ичро карда мешавад бисёр нафаронро ба дидани бадани зебои занона чалб менамояд.

Ракси арабиро инчунин «Ракси шарки» ва ё «Ракси огози хаёт» низ менаоманд. Дар чахони ғарб бошад онро бо номи муосираш «Belly Dance»  мешиносанд. Дар чахон ракси араби ягон намуди раксест, ки вобаста ба он хангомаву ғавғои зиёде менамоянду ба он тавачухи зиёд менамоянд.

Дар асри бист дар Мисри араб ин намуди рақс хело таррақи мекард, бинобар сабаби он ки саёҳони аврупоӣ ба тамошои он ҳарчӣ бештар таваҷуҳ карда шавқманд мешуданд. Аз ин сабаб ба рақосаҳо либосҳои рангобарангу зеботар духта мешуданд. Ин намуди рақс асосан дар оҳангӣ шарқӣ ки садои таблак, шақшақа, доира ва най мавҷуд аст амали карда мешавад ва шунавандаро зиндатар мегардонад.

 

Фоида аз Ракси араби

Ичроиши ракси араби барои мушакхое, ки дар гирди органхои занона мавчуданд бенихоят мустахакам намуда барои парваришу нигахдории чанин ёрии зиёд мерасонад. Бар иловаи ин бо сабаби хеле бо чушу хуруш харакат кардани кисматхои бадани зан дар ракси араби гардиши хун бехтар гардида барои саломати аз чумла халоси аз беморихои сутунмухра, асаб, рухи ва г кумаки назаррас менамояд таъби касро баланд мегардонад.

Шухарти ракси шаркиро хамчунин сарояндахои точик ва амрико хавас карда дар ичроиши он харакати ичронамои намуданд ва ба мисоли ин Шабнами Сураё ва Шакира, буда метавонад.

 

Ракси араби имрузхо

Ракси араби имрузхо хело таракки каардааст ва омухтани он танхо дар мактабхои махсус ва  ё аз насл ба насл имконпазир аст. Модароне ки ичрои ракси араби ба онхо муяассар аст ба духтарону наздикони худ меомузонанд. Дар баъзе давлатхои шарк ва гарб ин намуди раксро ракосахо барои пули ночиз дар кучахо ичро менамоянд ва бойхо бошанд барои худ бо пули гарон ба хонаашон таклифи ичроиш менамоянд.

Дар Точикистон низ баъзан вак эълонхоеро дар мачалахо-газетахо вобаста ба омузондани ракси араби во хурдан мумкин аст. Дар чанде аз тарабхонахои бузурги шахри Душанбе низ ракси арабиро ракосахо барои мехмонон пешниход менамоянд, ки арзишаш.

Намудхои Ракси араби

Ракси араби намудхои гуногун дорад вале аз хама маъмултарину пахншудатаринаш ин ракси халкии араби мебошад ва омузиши он хело мехнатро талаб менамояд. Ин намуди ракс асосан мантики мусикаро ба тамошобину шунаванда мерасонад.

Инчунин дигар намуди ракси араби ин Табала мебошад. Яъне ичроиши ракс дар садои мусикии Таблак амали карда мешавад ва нисбат ба дигар намудхои ракси араби хело пурчушу хуруш аст ва онро асосан чавонхо бештар писанд медонад. Ракси арабии Табларо дар дискотекахову шабнишинихои чавонон ва интернет бештар вохурда мешавад.

Видеои Ракси Араби (голи бели денс)

Комментарии