Точикистон

Точикистон – кишвари сохибистиклол, ки масохати 142,1 хазор километри мураббаъ заминро сохиб аст дар Осиёи Маркази чойгир буда ахолиаш зиёда аз 8,5 миллион мебошад. Наваду се (93) фисади ин мамоликро куххо ташкил менамояд ва даромади асосии халк аз хисоби мухочирати мехнати, истехсоли алюмен, пахта ва дигар махсулотхои хочагии халк мебошад. Мачмуи Махсулоти Дохили сари як нафар шахрванд ба 2,2 хазор доллари ИМА баробар аст.

Точикистон яке аз кишвархои хурдтарин ба шумор рафта ба чахониён бо баъзе нишонахои худ машхур аст, аз чумла бо Куххои Помир, Гусфандони Хисори, Малика Каландарова, мевачоту зардолухои Конибодом ва Духтарони зебо.

Суратхои Точикистон:

Кули Искандар

Кули Искандар

Осорхонаи милли

Осорхона

Духтари точик

Точикдухтар

 Точикистон видео:

 

Дин:

Дини асоси дар Точикистон ин Ислом буда равияи он сунимазхабон хастанд. Таърихи Точикистон зиёда аз хазор соларо дар бар мегирад.

Комментарии