Шаш калимаи дини

Шаш калимаи диннӣ аз инҳо иборатанд:

  1. Калимаи «Тайба» – Ло илоҳа иллаллоҳу Муҳаммаду-р-рассулуллоҳ.
  2. Калимаи «Шаҳодат» – Ашҳаду алло илоҳа илалллоҳу ва ашҳаду анна Муҳаммадан ъабдуҳу ва расулуҳу.
  3. Калимаи «Тавҳид» – Ашҳаду алло илоҳа иллаллоҳу ваҳдаҳу ло шарика лаҳу лаҳул мулку ва лаҳул ҳамд юҳйй ва юмин ва ҳува ҳайю лоямут биядиҳил хайр ва ҳува ъало кулли шайин қадир.
  4. Калимаи «Тамҷид» – Субҳонналлоҳи вал ҳамду лиллоҳи ва ло илоҳа иллаллоҳу валлоҳу акбар, ло ҳавла вало қуввата илло биллоҳил ъалийил ъазим, мошо алолоҳу кона ва мо лам яшаъ, лам якун.
  5. Калимаи «Истиғфор» – Астағфируллоҳ, астағфируллоҳи таъоло мин кулли замбин азнабтуҳу ъамдан ав хатоан сирран, ав ъало ниятан ва атубу илайҳи миназзамбиллазӣ аъламу ва миназзамбиллазла аълам иннака анта ъалломул ғуюб.
  6. Калимаи «Радди куфр» – Аллоҳумма инни аъузу бика мин ан ушрика бика шайан ва ана аъламу вастағфирука, лимо ло аълам, иннака анта ъалломул ғуюб ва сатторул ъуюб ва ғаффоруззунуб, ва кашшофул қулуб, ло ҳавла ва ло қуввата илло биллоҳил ъалйил ъазим, мошо аллоҳу кона ва мо лам яшаъ лам якун.

* Инчунин тавсия мешавад, ки Фарзи ъайни тоҷикиро дар саҳифаи зер бубинед  http://life.ansor.info/tj/farzi_ayin_tojiki/

Комментарии