Нияти намози Чаноза

Ният кардам, бигузорам ҷаҳор такбироти салоти ҷанозаро, сано мар Худоро, дуруд мар Муҳаммади Мустафоро, савобашро бахшидам мар ин майити ҳозиристодаро, вақте, ки бар ман аст, рӯй овардам ба қибла, қиблаи ман ба ҷиҳати каъба, иқтидо кардам ба имоми ҳозиристода холисал лиллоҳи таъоло таъоло.

Аллоҳу акабар.

Субҳонакаллоҳума ва биҳамдика ва таборакасмука ва таъоло ҷаддука ва ло илоҳа ғайрук.

Аллоҳу акбар.

Алоҳумма сали ъало Муҳаммадин ва ъало, оли Муҳамммад камо, саллайта ъало, Иброҳима ва ъало оли Иброҳима иннака ҳамидум маҷид. Аллоҳума борик ъало Муҳаммадив ва ъало оли Муҳаммад, камо боракта ъало Иброҳима ва ъало оли Иброҳим иннака ҳамидум маҷид.

Аллоҳу акбар.

Аллоҳумағфирили-ҳаййно ва маййтино ва шоҳидино ва ғоибино ва сагирино ва кабирино ва закарино ва унсуно, Аллоҳума ман айҳяйтаҳу мино фааҳҳйиҳи ъалал Ислом вам ан таваффайтаҳу минно фатавваффаҳу ъалал имон, бираҳматика ё арҳамар роҳимин.

Инро гуфта, баъд ба ду тараф салом дода, аз намоз мебароянд.

Агар мурда писараки норасида бошад, ин дуоро бихонанд:

Аллоҳуммаҷ-ъалҳу лано фаратав, ваҷъалҳу лано аҷрав ва зуҳран ваҷъалҳу лано шофиав ва мушаффаан, бираҳматика ё аҳрҳамар роҳимин.

Агар мурда духтараки норасида бошад, ин дуъоро бихонанд:

Аллоҳумаҷъалҳо лано фаратав ваҷал ҳо лано аҷрав ва зуҳран, ваҷъалҳо шофиатав ва мушаффатан, бираҳматика ё арҳамар роҳҳимин.

Инчунин ин матни муносиб ба мавзуро хонед: http://komron.info/cr/namozi-janoza/

Комментарии