Китоби “Дунёи фони ва укбои боки”

Китоби “Дунёи фонӣ ва уқбои боқӣ” ки муаллифаш “ШАЙХ ДАВЛАТХОҶАИ  МИРЗОХОҶАИ РАШТӢ” мебошад ва соли 2012 дар ш. Душанбе ба нашр баромадааст, яке аз дастури тарбиявӣ – ахлоқии беҳтарини исломӣ ба шумор меравад ва дар забони тоҷикӣ бо ҳарфҳои кирилӣ омода карда шудааст ва ба хонандагон тариқи ройгон пешниҳод карда мешавад. Ин китоби электронӣ дар ҳаҷми 2,5 мб буда дар формати PDF мебошад.

Ҳамаи рушанфикрон ва зиёиёни диннӣ ва дунявӣ бояд муттаҳид шавем, то дар рушду нумӯи ҳамаҷонибаи Тоҷикистони азизамон саҳм гузорем!

dunyoi-foni-uqboi-boqi

Китоб бо қарори Кумитаи оид ба корҳои дини назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми июли соли  2012 -ум тахти № 39 ба чоп тавсия карда шудааст.

Китоб зери назари ҳазрати домулло Хикматуллоҳи Точикободӣ ба чоп расидааст. Давлатхоҷаи Раштӣ – Дунёи фонӣ ва уқбои боқӣ. Душанбе  “Ирфон”, 2012. 286 саҳифа.

Муҳаррирон:                                                                                           

М. Абдулхай доктори илмҳои фалсафа М. Аҳмадов доктори илмҳои филология, профессор

Китобро ба рӯҳи поки ҳазрати қиблагоҳам (падари бузургворам), ки дар роҳи тарбияи мо заҳматҳои фаровоне кашиданд, вале аз боғи худ мевае начида даргузаштанд, мебахшам.

Илоҳо рӯҳашон шод ва ҷояшон фирдавс бодо. 

Тавсияномаҳое, ки аз ҷониби Академикон, Докторон ва Дотсентони Динӣ ва Дунявӣ, ки ба муаллиф барои чоп шудани китобаш додаанд. Борбардории китоб >>

ФЕҲРАСТ (Мундариҷа)

 

Мавзӯъ ва фаслҳо                                                                           саҳифа

Пешгуфтори муаллиф ………………………………………………………………9

Шаммае аз таърихи китоб……………………………………………………………………..10

Оғози китоб ва марҳилаҳо…………………………………………………………………….13

Марҳилаи аввал. Сулби падир ва раҳми модар………………………………14

Фасли аввал – эҳтиёт дар нутфа……………………………………………………………..15

Фасли дуюм Васиятномаи ҳазрати Пайғамбар алайҳиссалом мар ҳазрати Алиро……………………………………………………………………………………….16

Марҳилаи дуюм. Аз рӯзи таваллуд то  ба рӯзи балоғат……………20

Фасли аввал – Масси шайтон…………………………………………………………………21

Фасли дуюм – Тарбияи фарзанд…………………………………………………….    22

Марҳилаи сеюм. Аз вақти балағат то ба заъф ва пирӣ……………27                                                                           

Фасли аввал дар басни булуғ ва худошиносӣ………………………………..30

Фасли дуюм дар баёни бинои Ислом…………………………………………….35

Фасли сеюм дар баёни намоз………………………………………………………….35

Фасли чаҳорум дар баёни закот………………………………………………………40

Фасли панҷум дар баёни рӯзаи моҳи щарифи рамазон……………….41

Фасли шашум дар баёни лайту-л-,қадр………………………………………….45

Фасли ҳафтум дар баёни садақаи фитр…………………………………………..50

Фасли ҳаштум  дар баёни ҳаҷ кардан………………………………………………50

Фасли нуҳум дар баёни никоҳ кардан …………………………………………….50

Ҳуқуқи зан бар шавҳар…………………………………………………………………..49

Фасли даҳум дар баёни эҳтиром кардани падару модар…………………….61 Фасли ёздаҳум дар баёни ҳаққи ҳамсоя………………………………………….67

Фасли дувоздаҳум дар баёни уқубати  ғайбат кардан……………………69

Фасли сездаҳум дар баёни уқубати арақ хурдан……………………………………… 70

Фасли чаҳордаҳум дар баёни уқубати зино кардан…………………………………..71

Фасли понздаҳум дар баёни уқубати ливота (бачабозӣ)……………………………..72

Фасли шонздаҳум дар баёни уқубати рибо хурдан………………………………………72

Фасли ҳабдаҳум дар баёни қасами бардурӯғ хурдан…………………………………….72

Фасли ҳаждаҳум дар баёни суханчинӣ…………………………………………………………….73

Фасли нуздаҳум дар баёни иҷбу кибру риё…………………………………………………….73

Фасли бистум дар баёни буҳлу ҳасад……………………………………………………………….74

Фасли бисту якум дар баёни қаҳру ғазаб ва бисёр хурдан…………………………….76 ,

Фасли бисту дуюм дар баёни тавба ва надомат бар гуноҳ…………………………….77

Фасли бисту сеюм дар баёни сабр кардан бар бало………………………………………84

Фасли бисту чаҳорум дар баёни шукр кардан бар неъматҳо………………………85

Фасли бисту панҷум дар баёни ризо ба қазо додан………………………………………87

Фасли бисту шашум дар баёни эътидоли хавфу раҷо…………………………………88

Фасли бисту ҳафтум дар баёни таваккал ба Худо кардан……………………………92

Фасли бисту ҳаштум дар баёни силаи раҳм бо ақрабо……………………………….93

Фасли бисту нуҳум дар баёни ихлос………………………………………………………………..94

Фасли сивум дар баёни хислати нек………………………………………………………………..96

Фасли сиву якум дар баёни муҳаббати Аллоҳ таъоло…………………………………99

Фасли сиву дуюм дар баёни салом додан……………………………………………………..100

Фасли сиву сеюм дар баёни дӯст доштани меҳмон……………………………………..102

Фасли сиву чаҳорум дар баёни талаб кардани илм……………………………………..103

Фасии сиву панҷум дар баёни тиловат кардани Куръон……………………………….107

Фасли сиву шашум дар баёни салавот гуфтан ба Расул (с)……………………………109

Фасли сиву ҳафтум дар баёни шикастанафсӣ ва бекибр будан…………………..110

Фасли сиву ҳаштум дар баёни садақа додан……………………………………………………111

Фасли сиву нуҳум дар баёни некбахт ва бадбахт…………………………………………….113

Фасди чиҳилум дар баёни фазилати қурбонӣ кардан…………………………………. 115

Фасли чилу якум дар баёш намози ҷамоъат ва намози ҷумъа…………………….116

Фасли чилу дуюм дар баёни фазилати шаш рӯзи аввали моҳи шаввол……119

Фасли чилу сеюм дар баёни фазилати дуъо…………………………………………………….123

Фасли чилу чаҳорум дар баёни амал кардан ба суннатҳои Расули акрам (с)………………………………………………………………………………………………………………………………125Фасли чилу панҷум дар баёни ёрӣ додан бар зулмкардашуда…………127

Фасли чилу шашум дар баёни фазилати инвсон……………………………….129

Фасли чилу ҳафтум дар баёни худошиносӣ……………………………………….130

Фасли чилу ҳаштум дар баёни насиҳат кардан ва амри маъруф ва наҳйи мункар………………………………………………………………………………………..132

Фасли чилу нуҳум дар баёни талаб кардани касби ҳалол………………………135

Фасли панҷоҳум дар баёни фазилати дарвешӣ………………………………….136

Фасли панҷоҳу якум дар баёни ҳаққи устод ва ҳурмати вай……………..137

Фасли панҷоҳу дуюм дар баёни ҳуқуқи ҳайвонот………………………………138

Фасли панҷоҳу сеюм дар баёни об хурдан………………………………………….139

Фасли панҷоҳу чаҳорум дар баёни одоби хоб кардан………………………..140

Марҳилаи чаҳорум. Заъф ва пирӣ………………………………………………………141

Фасли аввал дар баёни сафари қиёмат………………………………………………..142

Фасли дуюм дар баёни омадани малакулмавт……………………………………143

Фасли сеюм дар баёни сакароти мавт ва омадани шайтон бо косаи об……………………………………………………………………………………………………………146

Фасли чаҳорум дар баёни таврим шудани ҳоли ӯ бар панҷ тариқа….148

Марҳилаи панҷум. Аз вақти март то рӯзи қиёмат……………………………..149

Фасли аввал дар баёни ҷудо шудани рӯҳ аз бадан……………………………..150

Фасли дуюм дар баёни овоз кардани замин ва қабр………………………….151

Фасли сеюм дар баёни дафн кардани мурда……………………………………..156

Фасли чаҳорум дар баёни хатарҳои азиме, ки дар пеши майит оянд………………………………………………………………………………………………………157

Фасли панҷум дар баёни васваса кардани шайтони лаъин………………160

Марҳилаи шашум. Ворисон дар ҳаққи майит……………………………….167

Фасли аввал дар баёни тақсим кардани моли майит…………………………168

Фасли дуюм дар баёни чиҳил ҳаққе, ки баъд аз мурдани падару модар дар зиммаи фарзанд мебошанд      …………………………………………………………169

Марҳилаи ҳафтум. Аҳволи рӯзи қиёмат…………………………………………171

Фасли аввал дар баёни ҳаққ будани рӯз қиёмат…………………………………173

Фасли дуюм дар баёни дамидани сур        …………………………………..      173

Фасли сеюм дар баёни қоим шудани рӯзи қиёмат……………………………173

Фасли чаҳорум дар баёни тарозуи аъмол………………………………………….175

Фасли панҷум дар баёни овардани дузах ба арасот…………………………..177

Фасли шашум дар баёни пули сирот.. ……………………………………………….181

Фасли ҳафтум дар баёни авф намудани Худованд гуноҳони

шахсонеро, ки одамонро дар дунё дӯст медоштанд…………………………..183

Фасли ҳаштум дар баёни оташи дӯзах………………………………………………..184

Фасли нуҳум дар баёни табақаи аввали дӯзах, ки онро

Ҷаҳаннам гӯянд…………………………………………………………………………………….186

Фасли даҳум дар баёни шафоъат кардани тифлон

падару модари дӯзахиашонро…………………………………………………………….194

Фасли ёздаҳум дар баёни азоб кардани кофирон………………………………195

Фасли дувоздаҳум дар баёни биҳишту биҳиштиён ва роҳати онҳо ………………………………………………….. ………………………………………………………….198

Фасли сездаҳум дар баёни биҳишти якум, ки онро Дорул хулд гӯянд ……………………………………………………………………………………………………………….202

Фасли чаҳордаҳум дар баëни биҳишти дуюм, ки онро

Дору-л-мақом гӯянд. ……………………………………………………………………………208

Фасли понздаҳум дар баёни биҳишти сеюм, ки онро Дору-с-салом гӯянд………………………………………………………………………………………………………210

Фасли шонздаҳум дар баёни биҳишти чаҳорум, ки онро

Ҷанноту-л-адн гӯянд.         ………………………………………………………………………….212

Фасли ҳабдаҳум дар баёни биҳишти панҷум, ки онро

Дорул қарор гӯянд……………………………………………………………………………….214

Фасли ҳаждаҳум дар баёни биҳишти шашум, ки онро Ҷанноту-н-наим гӯянд…………………………………………………………………………………………………..215

Фасли нуздаҳум дар баёни биҳишти ҳафтум,ки онро Ҷаннагу-л-маъво гӯянд……………………………………………………………………………………………………217

Фасли бистум дар баёни биҳишти ҳаштум, ки онро-

Ҷаннату-л-фирдавс гӯянд…………………………………………………………………..219

Фасли бисту якум дар баёни хиловату лаззат ва осоишу роҳати аҳди биҳишт………………………………………………………………………………………………….223

Фасли бисту дуюм дар баёни меҳмонӣ кардани пайғамбарон биҳиштиёнро………………………………………………………………………………………..226

Фасли бисту сеюм дар баёни кушта шудани марга дар биҳишт……230 Ҳикояҳои судманд………………………………………………………………………………232

Марҳилаи шашум. Ашъори шуаро……………………………………………………240

Ғазалиёти Мавлавӣ Ҷунунӣ…………………………………………………………………241

Порашеъре аз Аттор……………………………………………………………………………261

Ғазалиёти Қории Ғармӣ …………………………………………………………………….262

Муноҷоти Маҳвии Мастчоҳӣ…………………………………………………………..268

Ашъори Шайхи Фонӣ (мусанниф)…………………………………………………….270

Чакидае аз ашъори бузургон……………………………………………………………..276

 

Комментарии