Афанди бо забони точики

Афанди бо забони точики бо номи: Хамтуми?

Афанди кадом вакте, ки ба занаш савол дихад вай ба джои джавоб боз савол медодаст. Нихоят токати афанди ток шудасту аз зануш хохиш кардай, ки як бор лоакал ба саволуш зануш джавоб дихад, на ин ки ба савол боз савол дихад.
Хамин тавр афанди аз зануш пурсидаст, ки: Занак! Хар гохе, ки ман ба ту савол дихам ба джойи джавоб ту барои чи савол медихи? Зануш дар джавоб бошад: Хамтуми?

Аз кафои такси давидани бачаи Афанди

Як руз Афанди ба падараш мегуяд ки ота ман аз пушти авобус давидам ва 1 сомон эконом-сарфа шуд. Охи ман ба вай нашиштум ва барои хамин акнун дар кистам пул зиёдтар шуд. Бад оташ мегуд ки ин дафа аз пушти такси бдав мегуяд 7 сомони эконом мешавад.

Латифаи: Шеръ ва Афанди бо забони точики

Рузе афанди сатилчаша гирифта ба лаби дарё мерава, ки дар сари рах Шеръ хоб рафтай ва ай тарс вайра мепурсад:
Шерако, Шерако!
Дар чавоб Шеръ мегуяд: Ха, чи мегуи Афандии точик?
Афанди: Мумкин аст, ки аз рох гузашта аз дарёча об бигирам?
Шеръ: Мумкин мегуяду думашро яктарафа мегирад.
Пас он Афанди бо тарсе ки мабодо Шеръ вайро фиреб дода намехурда бошад гӯён ларзон ларзон ба дарёча рафта обашро гирифта ба хонааш мебарад.
Баъди чанд рӯз Афанди боз меояд, ки шеръ мисли пештара дар лаби дарё хоб рафтааст ва уро вохима барзиёд мешаваду дар дилаш хархела фикрхои тарсон меоянд. Фикр мекунад, ки каблан шеръ хамту барои ром кардан ҳхеч чиз нагуфту ин дафъа шояд мехурад вайро. Лек аз сабаби ташнагии сахт Афандиро зарур меояд, ки боз аз шеръ иҷозат пурсад.
Бори дувум ҳам шеръ иҷозат медиҳад ва Афанди тарсида-тарсида обро мегираду ба хонааш мебарад ва хайрон мешавад, ки чаро вайро шеръ намеқападу намехурад.
Бори севум ниҳоят ҳангоми ба дарёча омаданаш тоқати Афанди нарасида аз шеър мепурсад:
Шерако Шерако!
Дар чавоб шеръ мегуяд: ба забони точики ” Ха чи мегуи”?
Афанди мепурсад: Хамин Ако хар боре, ки оям шумо сари рохда хоб рафтаед ва магар ин ягон сабаб ё хилла бошад?
Шер дар чавоб боашд мегуяд: Хамин аз кух чахидаму поямро нохост шикастам ва барои хамин хам холо чанд руз боза аз чоям хеста наметавонам.
Аз шунидани чунин хабар Афанди хурсанд мешаваду ва Шеръро дашном – хакорат «Бихез аз инча – каллат дар кунат, бра нахуй ай инча» мекунад ва нотарсона аз дарёча ҳар рӯз об гирифта рафтан мегирад.

Латифаи: Подшох ва рохи пулаки

Дар хазинаи давлат пул нихоят тамом мешавад ва Подшох барои рахои ёфтан аз бухрон хаммаи вазирону донишмандонро ҷамъ меоварад ва маҷлис мегузаронад.
Подшох мавзуи бухрони бепулиро арз карда мепурсад ба точики ки чи бояд кард?
Дар ҷавоб ягон усули халли адолатонаи масъаларо аъзоёни маҷлис наёфта хама хомушу хайрон мемонанд. Баъдан дар ин маҷлис ки яке аз фарзанди бадахлоки подшох низ дар назди падараш хамчун сабакомуз буд маслихат медихад, ки роххои ба пойтахт меомадаро пулаки бо арзиши «1 доллари» намоянд.
Дар аввал хаммаи аъзоёни маҷлис изхори нигарони мекунанду мегуянд, ки чи гуна роххои аз пули халк сохташударо боз ба онхо гашта пулаки кунем. Охир мардум шуриш мебардоранд ва замона ноорому серхавф мешвад. Лек аз сабабе, ки хамагон медонистанд, ки дар оянда махз хамин шохзода эхтимоли подшохи оянда шуданро дорад ва касе намехост номи худро сиях кунад ва бар иловаи ин рохи дигари хазинаро бо пул ғани кардан хам набуд, ба хулоса омаданд ки агар мардум шуриш кунанд пас боз баргашта рохро бепул менамоянд.
Хамин тавр хам шуд: Мардум барои рох пул медоданд ва хазинаи подшох мисли пештара бо пули доими таъмин буд. Лек фурсате гузашту боз хазина берул шуд ва Шох баргашта хамаро ҷамъ кард. Ин дафъа хамагон боз ба хулоса омаданд ки агар мардум шуриш накунад пас нархи рохро 5 доллари карда хазинаро серпул менамоянд. Ба хар хол хама медонистанд, ки якбора панҷ маротиба зиёд кардани нархи рох беинсофона аст ва ба ин нигох накарда хама хомуш буданду бар зидди бойшавии хазинаи шох ягон мухолифату рукани моил набуданд. Зеро медонистанд, ки хар касе ки бар зидди пурзуршавии шох ягон маслихати ноҷоймедихад пас уро нохуши интизор аст.
Хамин тавр мухити молияви-пулии хазинаи подшох муътадил ва хуб шуд ва Шох аз хама чиз рози буд вале солхои сол мегузаштанду хазина ягон вакт бепул ё кампул намешуд ва хама аз ин хабар доштанд, ки хазинаи шох пур аз пул аст.
Шох аз бемаҷлиси ва ё чи бошад, ки худро дар ҷомаи худ нағз хис намекард ва асаби шуда боз маҷлис карда хама дарбориёнро даъват кард ва аз раиси хазина хохиш кард, ки дар мавриди сандуки подшох маълумот дихад. Хазиначи ба хамагон баромад карда мегуяд, ки дар солхои охир хазина доимо пур аз пул аст ва ягон арзхои пули беканоат нестанд ва хама хароҷоту даромадхо фавран амали мешаванд.
Хамин тур шуд, ки дар маҷлис ягон масъалаи баррасишаванда-дидашаванда набуд ва хама мисли хоболуду бепарво буданд ва ба шох ин маъкул набуд, ки хатто як нафар хам шуриш намебардорад ва ё ягон кас хам маслихату эътироз баён намекунад ва шох фикр кард, ки вазирону олимони у шояд гаранг хастанд ва ё чизеро панох медоранд.
Барои хамин хам Шох аз серпули маст шуду фармон дод, ки хар касе ки аз рох мегузарад аввал тачовуз карда шаваду баъдан пули рохро дода ва баъдан барои истифодаи рох иҷозат мегиранд.
Тибки фармони Шох, мардум ба зулми номуси худ гирифтор шуданд вале аз сабаби рохи наҷот надоштан бар зидди шох ягон муковимат нишон намедоданд. Медонистанд, ки шох кудрати зиёд дошта дилхох нафарро метавонад бо ягон сабабе торумор намояд.
Валекин Афандие пайдо мешавад ки у аз ягон касу чизе наметарсад ва бар назди шох барои эътироз-шуриш меравад. Шох нихоят бо вазиронаш метарсанд, ки онхо хатоги кардаанду акнун шуриш сар мешавад ва ин нишонаи аввал аст. Дархол хамаи дарбориён ҷамъ мешаванду шуришчиро ба назди шох меоранд ва аз у мепурсанд, кич и мехохад.
Дар ҷавоб Афанди мегуяд: Мухтарам Шох! Охир хамон рохи мардумиро ки худашон сохтаанд пулаки карди чизе нагуфтем. Баъдан якбора аз 1 ба 5 доллар нархашро бардошти боз майлаш гуфтем ва нихоят кунут хориду боз моро таҷовуз кардести чизе касе намегуяд.
Охир хамин як кора як хеле кунен, ки мардум дар хамон ҷой барои таҷовуз кабул кардан навбат наистанд. Аскарота бисёратар монед ки тез-тез халка таҷовуз карда озод кардан гиранд.

ТУЙИ АФАНДИ

АФАНДИ ДУХТАРША ТУЙ МЕКУНАД – ДУХТАРАШ СЕ СОЛ КУДАК НАМЕКНАД ВА БАЪД ҚУДОШ МЕГУД БА АФАНДИ КИ ДУХТАРАТ СЕ СОЛ ШУДАСТ КИ КУДАК НАМЕКНАД. БАД АФАНДИ МЕГУД КИ ЧИХЕЛ ДА ХОНАЙИ ХУДУМ ХАР СОЛ КУДАК МЕКАД.

Латифаи: Шайтон ва Афанди

Рӯзе писари Шайтон калон мешаваду ва падараш ӯро ба саҳро барои шиносоӣ бо худ мегирад. Дар роҳ Шайтон ва Шайтонча рафтан мегиранд, ки ногоҳ шайтонча аз чизе тарсида баҷо мешавад. Падараш мепурсад, ки чаро метарсӣ ва дар ҷаоб бачаш ба суи муши замин кофта истода дасташро дароз карда нишон медиҳад.
Падараш мегуяд, ки охир ин муш аст ва ӯ фақат донаи ягон растанӣ ва ё решаи ширини алафҳоро мегурад ва ба мо шайтонҳо ягон зараре надорад. Рафтем бачам ай ин натарс мега.
Баъдан роҳро давом додан мегиранд, ки боз шайтонча тарсида баҷо мешавад. Падараш мепурсад боз чи гап шуд? Ин даъфа ба суи Гусфанд нишон медиҳад. Падараш мегуяд охир ин гусфанд аст ва гарчанде калон бошад ҳам вале фақат алаф мехурад ва ягон зарар ба мо надорад. Натарс бачам рафтем-рафтем мегуяд Падараш.
Дар роҳ боз раҳсипор шуда рафтан мегиранд, ки ногоҳ Падари Шайтон пинҳон мешаваду писарашро мегуяд ки ту ҳам пинҳон шавад. Писараш ба нази падараш рафта пинҳон мешаваду баъ мепурсад ки ту чиро дидай ки ин қадар тарсида пинҳон шудӣ?
Дар ҷавоб Падараш ба суи одаме (Афанди), ки аз роҳи дур омада истода буд ба суяш дасташро дароз карда нишон медиҳад ва мегуяд, ки онро Инсон мегуянд ва гарчанде номаш Инсон бошад ҳам ноинсон буда аз ҳама зарарнок чиз аст. Чун, ки ҳар гуноҳе, ки мекунад, бори сари мо – яъне шайтонҳо мезанд ва мегуяд, ки инро ман накардаам. Ҳар чизе ки кунад мегуфд ки Шайтон маро вас-васа кард ва ман инро кардам. Барои ҳамин ҳам аз инҳо худро дур гир писарам.

Афанди дар тролебус

Афанди кати занашу кудаки 4 м0хаш кати дар поезд рафтеста будиан! Яке кери Афанди мехеза занашба мегут ракум ист. Занаш мегут дев0наи кудакба шир д0содиям. Афанди мегут манба фарк надрад ва занша дунг мем0наву мешапа ки проводник медр0яд, ва мега апа шум0 чик0 карда истодаен, зани афанди мегут: кури? Кудакда шир д0содиям. Афандида мегут: ака шум0 чик0 кардестен, Афанди мегут: ман шир качат кардестам.

Латифаи: Маймун ва Афанди кати чураш

Афанди кати чураш ба чангал барои тамошо мераванд ва шабона чураш худуш борин шух будаасту бетокати карда мехохад чангалро танхо худаш бо чашмонаш бубинаду пас фардо ба дусташ вохима карда накл кунад. Чураш аз мехмонхона тока ба даруни чангали торик медарояд, ки вара маймуни калочуса мекападу мегоя.
Пагох ва чанд рузи дигар мегузараду баъдан Афанди пай мебарад, ки чизе шудааст ки хамон рафикаш чандон таъбаш болида нест ва мепурсад. Дар чавоб чураш чизе намегуяд.
Баъдан Афанди мачбур мешавад, ки хар-чизе ки мефахмад ба касе намегуяд ва хамчун сир нигох медорад. Дар нихоят чураш фочиаи шударо накл мекунад.
Дусташ мегуяд, ки хар чизе, ки шуд акнун фаромуш кунад ва хамин хел рафтор кунад, ки гуё чизе нашуда бошад ва касе намедониста бошад. Хамитари мешад чура? мегуяд Афанди.
Чураш бошад мегуяд, ки охир вай чандруз шудаст, ки дигар маро хабар нагирифтестас ва хатто телефон намекунад.

Латифаи: Пурсиши судя Афандира

Афандира дар суд файрод кардияну пурсидиян, ки ҳамин бачаи ёше ки ҳоло гумонбари гунахкор аст чи кор карда истода буд.
Афанди дар джавоб ба судя гуфт ки: Ма хамин гусфандора чаронда истода будам, ки мебинам дар пушти дарахт хамин бача як духтари ёша гойдеста буд.
Муфатиш-милиса аз чош дархол мехезаду ба мусафед мегуяд, ки охир эй Афанди, ин чои чамъиятист ва калимаи «Гойдан» беэхтиромист ва дурустараш калимаи «Таджовуз»-ро бигуй ки дар протокол нависемуш.
Афанди боз аз сар нав гапоша гуфта сар мекунаду, мегак ки: Ай дури нигох карда истода будум, ки хами бача духтара тачовуз кардеста буд вале наздиктар равум бинум ва таджовуз не балки гойдеста буд охи.

Латифаи: Кулобӣ ва Хуҷандӣ

Кӯлобию Хӯҷандӣ ҷура будян. Рӯзе хӯҷанди кулобира ба ватануш меҳмон мекунад ва ташкилира сад фоиз мекунад. Кулобӣ кайф карда ташкилира мехураду ридануш мегирад. Хӯҷанди аз кӯлобӣ мепурсад, ки чи хоҳиш дорад. Кӯлобӣ мега ки фақат вай як хоҳиш дорад ва дар куҷо будани туалетшон (ҳоҷатхона) мепурса. Дар ҷавоб хӯҷандӣ роҳро нишон медиҳад. Кӯлобӣ ба раҳ мебарояду хӯҷандира файрод мекунад ва мепурсад ки охир ин раҳай. Хӯҷандӣ бошад мега, ки охир тамоми республикада ридӣ акнун як ҳамин раҳда риданда зурут мебия?
Баъдан навбати кулобӣ мешавад ва дусташ-хӯҷандира ба шаҳри кӯлоб даъват ва меҳмондорӣ мекунад. Хӯҷандӣ ташкилира мезанаду баъдан як хоҳиш мекунад. Кулоби мега давай чи хоҳиш дорӣ. Хӯҷандӣ мега ки як кампири 90-солара мада шавда биёр. Кӯлобӣ ҳайрон меша охир духтарои ёш биёрумта? Не мега хӯҷандӣ . Мада 90 сола кампир биёр. Хай хоҳиши хӯҷандӣ иҷро меша ва баъд саҳар меша.
Саҳар кулоби ай хучнди мепурсад ки ин чи гапу ҳилла буд. Дар ҷавоб хӯҷандӣ мега, ки фақат мардум мегуфтанд, ки очаи кулобира бугом ва марам фикр кардум ки ин ягон чизи зур будай ки ман бехабарум ва барои ҳамин ҳам ҳамитарӣ чиза заказ кардум.

Латифаи: Вино ай чойяай

Хӯҷандии харобина вино тайёр кардасту ба шаҳри Кӯлоб барои фурухтан овардаст ва ба Бар дароварда ба Кӯлобии савдогарӣ бузургҷуса гуфтааст:
Акоҷон акоҷон: Вино ҳаст намихарид?
Кулобӣ пурсидаст: Вино ай чояй?
Хӯҷандӣ дар дилаш гуфтай, ки Кӯлобиҳо бало будиян ва медонистиян ин сири винокунҳоро ва баъдан ҷавоб додаст: Акоҷон ин вино ягон чой надорад.
Кулобӣ дидаст, ки хӯҷандӣ бесавод будаст ва такрорак пурғазаб шуда пурсидаст: А бача, ма тра гуфтестам, ки «Вино ай чояй?».
Хӯҷандӣ бошад талхакаф шуда ларзон ларзон боз ҷавоб додаст: Охи Окоҷон чой пой дар вино қатӣ накардиям.
Дар назди Кӯлобӣ як бачаи шаҳри Душанбе нишаста қаҳ-қаҳ хандидаасту ба хӯҷандӣ гуфтаст, ки ин пурсида истодааст, ки «Вино аз куҷост» аз кадом ҷой аст!
Афандӣ дар хобаш тухми тиллоӣ кардааст.
Хонаи афандида чизе, ки шавад алакай тамоми қишлоқ медонистаст ва ин ҳолат дар ҷонӣ ва расидасту хостаст ҳамин лаққира ёбад.
Ҳамин ҳолати ногуворро ба занаш мегуяд вале занаш қасам мехурад, ки вай гапҳои хонаро ба касе намегуяд. Ба ҳар ҳол вай пай мебрад ки маҳз занаш гапҳову сири хонаро ба одамон мегӯяд.
Барои ҳамин ҳам вай як саҳар аз хоб мехезаду ба занаш мегӯяд: Занак-занак як чиз мегум вале ба касе нагӯй. Занаш қасам мехурад, ки ба касе намегӯяд.
Афандӣ мегӯяд: Ман занак ҳамин шаб хоб, бинам, ки тухми тиллоӣ дар дарунӣ болиштам пайдо шудааст лек ин чиз гарчанде аҷоибу хандаовар бошад ҳам ба касе нагӯй ва фурсате гузарад таъбираш маълум мешавад. Занаш боз қасам мехурад ки ягон касда намега. Ҳамон рӯз Афандӣ зару зеварҳои занаша дар даруни болишт пинҳон мекунаду ва мехоҳд бо ин роҳ дуздро қапад.
Чан рӯз мегузарад, ки болишташт нест мешад. Аз занаш мепурсад, ки занак болишти ман куҷодай? Зануш мегаки ман намедонам. Охир тамоми қишлоқ донистай ки дар даруни болиштум тухмӣ тиллоӣ будай гуфта овоза шудаст ва барои ҳамин ҳам вай нестай. Лек дар асл дар дарунуш зару зеварҳои ту будак занак. Ана оқибати лаққигӣ !

Латифаи: Ҳамтумӣ?

Афандӣ кадом вақте, ки ба зануш савол диҳад вай ба ҷойи ҷавоб боз савол медодаст. Ниҳоят тоқати афандӣ тоқ шудасту аз зануш хоҳиш кардай, ки як бор лоақал ба саволаш занаш ҷавоб диҳад, на ин ки ба савол бо савол.
Ҳмин тав афандӣ аз занаш пурсидаст, ки: Занак! Ҳар гоҳе, ки ман ба ту савол диҳам ба ҷойи ҷавоб ту барои чӣ савол медиҳӣ? Занаш дар ҷавоб бошад: Ҳамтумӣ?

Латифа дар бораи Ронанда

Ду-то кӯдак дар автомобил рафта истода байни худ баҳс мекунанд. Якеаш мегӯяд, ки агар Падарам шери нар мешуду модарам моддашер пас ман шерча мешудам.

Дигараш бошад мегӯяд, ки агар Падарам фил мешуду очам фили хушру пас ман филчаи фасон мешудум.

Ҳамин хел карда дустон ба якдигар баҳси пайдарпай кардан мегиранд ва ба асабҳои  ронанда  мерасанд ва ӯ гизала шуда ба онҳо савол медиҳад.

Нуш кунед кудакон! Агар отатон майзада ва модартон қанчиқ мешуд пас шум очи мешудед? Кудакон дар авал ҳайрон меистанду ҷавоб дар ҷавоб ёфтан душворӣ мекашанду ва мегуянд, ки ба назарашон онҳо «Ронанда» мешуданд.

Латифаи Бобо ва набераи точики

Рӯзе Бобо бо набераву харашон ба суи кӯҳ барои ҳезумбиёрӣ раҳсипор мешаванд ва дар роҳ рафтан мегиранд. Бобо пиёдаву ва набераи ҷавон дар болои хар. Рафтан мегиранд, рафтан мегиранд ва ногаҳ аз пеши чойхонаи қишлоқ мегузарнад, ки дар он ҷой як гуруҳ мардум ба онҳо нигоҳ карда механданду мегуянд, ки охир ин ду калаварама бинанд, ки як мусафеди бечора пиёдаву он писараки ҷавон бошад дар болои хар маза карда рафта истодааст.

Аз шунидани ин чиз набера нороҳат мешаваду баъдан аз хар фаромада бобояшро мешинонад. Рафтан мегиранд-рафтан мегиранд, ки боз аз пешашон як гурух мардум баромада ба аҳволи онҳо хандида мегуянд. Охир ин мусафеди аҳмақа бинанд, ки бечора кудак пиёда рафта истодаасту вай бошад маза карда бепарво қати хар рафта истодааст.

Мусафед асаби мешаваду дукаса бобову набера ба хар нишаста рафтан мегиранд. Дар роҳ ин дафъа боз мардум мебинаду механдад ва мегуянд, ки ох р ин ду аҳмақа бинанд, ки дукаса шуда хари бечорада ҷавр карда нишаастанду ура азоб дода савор шудаанд. Аз ин ҳолат ҳар ду ҳам дилзада мешаванду аз хар ҳарудяшон фаромада рафтан мегиранд ки ногаҳон раиси қишлоқ мебарояду боз вай механдад ва мегуяд. Ҳой муйсафед, охир ту инсони рузгордида ҳасти! Инқадар роҳи дурро тай карда дар ин пири харро савор нашуда чаро ӯро бекор истифода бурда истодаи ? Охир ин кудак ҳеҷ чизро ҳоло намефаҳмад лек ту бояд мантиқро донику мегӯяд раис.

Дар ниҳоят ҳаммаи ин хандаҳои мардум ба ҷони бобову набера мерасад ва онҳо ба қарор меоянд, ки харро сар диҳанд ва худашон пиёда рафта ҳезумро ба хонаашон биёранд. Ниҳоят ҳамин хел ҳам мекунанд вале вақте ки бегоҳи ба хона бо ҳезум бармегарнд пас кампири бобой ба онҳо хандида мегӯяд, ки охир ҳамин ҳезумро бе хар ҳам меовардену аз хар ками надоштен пас харро чар обо худ бурден?.

Шапалоқ бар Афандӣ

Афандӣ рафта истода буд, ки ногоҳ як мардак аз пушти каллаш як шапалоқ мезанад! Афандӣ ба суяш нигоҳ карда мепурсад. Ин шухӣ буд ë барқаст задӣ? Мардак бошад дар ҷавоб: барқаст  задам! Афандӣ бошад мегӯяд: хайрият, ки барқаст задӣ,  набошам ман шухиро намебардоштам!

Афанди дар Футбол

Карочи стадёнда футбол рафтесай 4-5 бачаи ёш шиштаги, ки Афандии кал миёя вохима када як кудака мехезонаву дар чош  мешина ва дар хол бачахора сарашон вайрон мешава. Як бача мегут ки  кодоме хаму кали Афандира сарашба 1-шапалок зана 100 доллар мегирад. Як бачача мегут ки мара 100 доллара ва мераваду 1-чапалоки обдор мезанад ва Афанди нигох мекунаду ки бачача мегуяд: “акаи Сафар” чихелин сафар ма Афандиюм мегуяд. Бачача мегуяд, мебахши Афандиако бад мераваду чояшда мешина.

Боз хаму бача мега ки идоф касеки мезанад 200-мегира хечки дух намекуна бо хаму бача мегут мара 200, мегираду мерава 1-чапалоки овдори дига да сари Афанди мезана ва афанди мехезаву мегут кусиоча девона шидай ай куртукуш мекапа ва ин бача мега 1-минут бест чихели акаи Сафар нести уруз хонамон омади кати отам ту хамуи мега. Ман вай нестам бо бахшиш мепурса, ки Афанди хит мекунад прикол кадестан мераваду ай у параи стадион мешина сарш арак кадаги бо хаму бача мега ки идоф касе мезанад 500-долар мегира бо хаму бача мега ма худум мара 500-д мегира мерава ами 1-чапалоки осмонии дига мешапаш у кали Афанди мехеза и бача мегаш акаи Сафар ту ича будай бо ма як мардака 2-доф чапалок задум .

Комментарии