Стихи о Навруз — поздравление

Муборак бод Наврӯз бар тоҷику бар тоҷикистонӣ,
Азизони дилу дида, муборак иди орёнӣ,
Расидем боз бар Навруз, ба соли нав, ба рӯзи нав,
Дар ин дунёи бераҳму дар ин дунёи сарсонӣ,
Илоҳо Иди Навруз чун сарҳаде бошад ба самти нек,

Муфассал: http://sherho.ortgk.ru/navruz_muborak_bod/

ukrasheniya

Чашми бадмасти маро шеваи дилдорӣ деҳ
Ба дили бехабарам пайки гирифторӣ деҳ.
Ба дили соддаи ман эй нафаси наврўзӣ
Ҷавҳари теғ бидеҳ, ханҷари айёри деҳ.
Ин дили ғамзадаам давлати дармон хоҳад
Ба кафам ҷом мадеҳ, косаи нодорӣ деҳ.

Муфассал :  http://sherho.ortgk.ru/gazali_bahor/

ornament-polosa_cvetok-2

Омад баҳори хуррам, бо рангу рӯи тийб,
Бо сад ҳазор накҳадту ороиши аҷиб.
Шояд, ки марди пир ба-д-ин гаҳ шавад ҷавон,
Гети ба дил ёфт шабоб аз пайи машиб.
Чархи бузургвор яке лашкаре бикард,
Лашкараш абри тирраву боди сабо нақиб.
Наффот барқи равшану тундараш таблзан,
Дидам ҳазор хайлу надидам чунин муҳиб.
Он абр бин, ки гиряд чун марди сӯгвор,
В-он раъд бин, ки нолад чун ошиқи каиб.
Хуршедро зи абр диҳад рӯй гоҳ-гоҳ,
Чун он ҳисорие, ки гузар дорад аз рақиб.

Муфассал:http://sherho.ortgk.ru/navruzi_navbahoron-2/

ornament-polosa_cvetok-2

Зимистон рафтаву Навруз ояд
Башорат ҳаркуҷо: Хушруз ояд!
Нидо омад зи пушти куҳи фарёд
Ки имшаб назди мо Фируз ояд
Биё гулҳои ишқу меҳрубонӣ
Барои дустони ҷонӣ чинем
Дар ин айёми Наврузи хуҷаста
Ғаму шодии ҳамдигар набинем
Биё бо ҳам суруди ишқ хонем
Ва аз ҷоми муҳаббат комронем
Кунун гар мавсими бусу канор аст
Ба ҳам то иди дигар шод монем
Тамоми дашт дорад буи Навруз
Чи зебо ҳасту барно руи Навруз
Гулу булбул газалхону , табиат

Муфассал:http://sherho.ortgk.ru/navruz_omad/

ornament-polosa_cvetok-2

Зи иблис девон чу барбаст роҳ,
Биёмад зи шодй аз он ҷойгоҳ.
Биёрост он рӯз тахти шаҳӣ,
Ба сар барниҳод он кӯлоҳи меҳӣ.
Бари тахти у гирд шуд меҳтарон,
Зи дастуру в-аз мубадону сарон.
Ҳама кас фишонданд бар вай нисор,
Бар он тоҷу тахту нигин шаҳрёр.
Мар он рӯзро ном Навруз кард.
Яке ҷашни бас дилафруз кард.

Муфассал:http://sherho.ortgk.ru/navruzi_dilafruz/

ornament-polosa_cvetok-2

Аз ҳикмати шоирони хушлаҳни Ватан,
Гулчини гули тарона дорад Наврӯз.
Чун ӯст нигорандаи абёти Аҷам,
Сармасти шоирона дорад Наврӯз.
Зардуштсулола асту Ҷамшеднажод,
Аз Ҷоми Ҷамам нишона дорад Наврӯз.
Чун Шаҳрияи дугонааш меҳрафрӯз,
Аз шеъру ғазал ягона дорад Наврӯз.

Муфассал:http://sherho.ortgk.ru/navruzi_dilbar/

ornament-polosa_cvetok-2

 

Баҳоре, к-андар ӯ ҳар рӯз майро хостгор ояд.
Зи ҳар боде, ки бархезад кунун, бӯйи баҳор ояд,
Кунун моро зи боди бомдодӣ бӯйи ёр ояд,
Чу рӯйи кӯдакони мо дарахти гул ба бар ояд,
Нигори лоларух бо мо ба хуррам лолазор ояд.

Муфассал:http://sherho.ortgk.ru/khurram_oyad_ruzgor/

 

ornament-polosa_cvetok-2

Навбаҳор омаду бишкуфт ба як бор ҷаҳон,
Бар сар афканд замин, ҳар чӣ гуҳар дошт ниҳон.
То зи хобби хуш бишкофт гули сурӣ чашм,
Лолайи сурх бибанданд ҳама аз ханда даҳон.

Муфассал:http://sherho.ortgk.ru/bichkuft-jahon/

 

ornament-polosa_cvetok-2

Боди наврӯзӣ ҳаме дар бӯстон зоҳир шавад,
То ба сеҳраш дидаи ҳар гулбоне нозир шавад.
Гул, ки шаб соҳир шавад, пажмурда гардад бомдод,
В-ин гули пажмурда чун соҳир шавад, зоҳир шавад.
Абр ҳазмон пеши рӯи осмон бандад ниқоб,
Осмон бар рағми ӯ дар бӯстон зоҳир шавад.

Муфассал:http://sherho.ortgk.ru/bodi-navruzi/

ornament-polosa_cvetok-2

Ин яке бурд сӯи кӯҳсор аз марғзор,
В-он гулоб овард сӯи марғзор аз кӯҳсор.
Хок пиндорӣ ба моҳу Муштарӣ обиста аст,
Мурғ пиндорӣ, ки ҳаст андаргулистон ширхор.
Ин яке гӯё чаро шуд норасида чун Масеҳ?
В-он дигар бешӯй чун Маръям чаро бардошт бор?
Абри дебодӯз дебо дӯзад андар бӯстон,

Муфассал:http://sherho.ortgk.ru/bodi-anbarsuz/

ornament-polosa_cvetok-2

Боди наврӯзӣ ҳаме дар бӯстон бӯтгар шавад,
То зи сунъаш ҳар дарахте лӯъбате дигар шавад.
Боғ ҳамчун кулбаи баззоз пердебо шавад,
Бод ҳамчун таблаи аттор пуранбар шавад.
Рӯйбанди ҳар замине ҳуллаи чинӣ шавад,

Муфассал:http://sherho.ortgk.ru/bodi-navruzi-2/

ornament-polosa_cvetok-2

Само шабонгаҳ гӯӣ ки пуршкуфазамист,
Замин саҳаргаҳ гӯӣ ки пурситора самост.
Агар насими сабо биншавӣ надонӣ, к-он
Насими анбари сорост, ё насими сабост.
Зи лолаҳои дигаргун боғ чун минӯс,
Зи сабзаҳои дигаргун роғ чун миност.
ҳазор гунна баҳор аст, ҳар куҷо саҳрост.
Касе, ки ёфт кунун бӯстон, биҳишт наҷуст,

Муфассал:http://sherho.ortgk.ru/abri-bahor/

ornament-polosa_cvetok-2

Ҷаҳон аз хулд гӯӣ моя гирад, чун баҳор ояб,
Ба чашм аз дурр ҳар даште бистои пурнигор ояд.
Болойи хайрию дарди шақоиқро пизиш ояд,
Ғами насрину ғӯрми ёсуманро ғамгусор ояд.

Муфассал:http://sherho.ortgk.ru/%D1%81hun-bahor-oyad/

ornament-polosa_cvetok-2

Чун абр ба Наврӯз рухи лола бишуст,
Бархезу ба ҷоми бода кун азм дуруст.
К-ин сабза, ки имрӯз тамошогаҳи туст,
Фардо ҳама аз хоки ту бархоҳад руст.

Муфассал:http://sherho.ortgk.ru/navruz-khush-ast/

Комментарии

Нест бодо Ғуломӣ